1.      การจัดการเกี่ยวกับหน้ากระดาษ

1.1    การเพิ่มหน้ากระดาษใหม่  เลือกเมนู Edit เลือกคำสั่ง Insert Pages

-         Left Page  เพิ่มหน้ากระดาษด้านซ้าย

-         Right Page    เพิ่มหน้ากระดาษด้านขวา

-         Multiple Pages เพิ่มหน้ากระดาษมากกว่า 1 หน้า

-         Overview pages        เพิ่มหน้าดูตัวอย่าง

-         Contents Page          เพิ่มหน้าสารบัญ

-         Index Page     เพิ่มหน้าบรรณานุกรม

กกกก

  

ดดดด

การลบหน้ากระดาษ  คลิกหน้าที่ต้องการจะลบ แล้วเลือกเมนู Edit > Delete Page

 

edit @ 17 Jun 2009 13:43:21 by NuiSy

Comment

Comment:

Tweet

ครูคับ(คับจัง)sad smile ให้คะแนนหน่อยสิ

#5 By เอ็ม (61.19.97.68) on 2009-06-18 14:10

#4 By (61.19.97.68) on 2009-06-16 10:48

embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed embarrassed

#3 By (61.19.97.68) on 2009-06-16 10:48

angry smile angry smile question question question question question

#2 By (61.19.97.68) on 2009-06-16 10:47

ครูข๊าขอคะแน นconfused smile

#1 By ตาลล (61.19.97.68) on 2009-06-16 10:46