แนวข้อสอบ!!!!

posted on 18 Sep 2011 20:46 by piyaorapin
ข้อสอบ 20 ข้อ อัตนัย 2 ข้อ
 
 
อ่านคำถามท้ายบททุกบท ยกเว้นบทโครงงาน กรอบสาระน่ารู้
 
ข้อเขียนออก HTML กับ การนำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ขอให้โชคดีทุกคน
 
 
ปล. ผู้ใดที่ยังไม่ได้ส่งงาน กรุณาทำส่งให้เสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน เท่านั้น!!!!!! 

ตรวจการบ้าน

posted on 31 Jul 2011 23:02 by piyaorapin
ถึง นร. ม.5 ทุกคน
 
ขณะนี้ได้ทำการตรวจการบ้านทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ส่ง หรือยังส่งไม่ครบ
 
หรือส่งแล้วแต่ครูลืมตรวจฯลฯ
 
ให้มาเช็ครายชื่อในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554

นะจ๊ะ นะจ๊ะ 

คำสั่งต่างๆ ในภาษา html

posted on 11 Jul 2011 08:30 by piyaorapin

คำสั่งต่างๆ ในภาษา html

<H..>  message  </H..> การกำหนดหัวเรื่อง

message   <BR>        ขึ้นบรรทัดใหม่

<P>   message   </P>          ขึ้นย่อหน้าใหม่

<blockquote> message </blockquote>  บล็อคข้อความ

<CENTER>   message   </CENTER> จัดให้อยู่กึ่งกลาง

<HR>    การสร้างเส้นในเอกสาร

<B>   message   </B>          ตัวอักษรหนา

<I>   message   </I>  อักษรเอียง

<U>   message   </U>          ขีดเส้นใต้

<TT>   message   </TT>  ตัวพิมพ์ดีด

<S>   message   </S> มีเส้นพาดกลางข้อความตัวอักษร

<BLINK>   message   </BLINK>  ตัวอักษรกระพริบ

<Address>   message   </Address>   อักษรกี่ยวกับ E-mail เลขโทรศัพท์

<CITE>   message   </CITE>  เน้นคำพูด

<CODE>   message   <CODEP> อักษรแบบคอมพิวเตอร์

<EM>   message   </EM>     อักษรเอียงเน้นคำพูด,วลี

<KBD>   message   </KBD>   อักษรที่ให้ผู้ใช้ป้อนทางคีย์บอร์ด

<VAR>   message   </VAR>   รูปแบบข้อความ,ค่าตัวเลข

<SUB>   message   </SUB>   อักษรห้อย

 <SUP>   message   </SUP>  อักษรยกขึ้น

<BIG>   message   </BIG>     อักษรตัวโต

<SMALLP>   message   </SMALL>     อักษรตัวเล็ก

<Font Size= n>   message   </Font> กำหนดขนาดตัวอักษรโดยใช้เลข (1-7)

<BaseFont Size= n>   message  ตัวอักษรมาตรฐานของโปรแกรมบราว์เซอร์

<Font Face= name1,....name2> กำหนดแบบฟอนต์ตัวอักษร

<Font color= colormane>      การกำหนดสีให้กับตัวอักษร (Color)

<Font Text= colormane>       กำหนดสีให้กับตัวอักษรทั้งเอกสาร

<MARQUEE> message </MARQUEE>    การสร้างอักษรวิ่ง